Menu Zamknij

Regulamin

Regulamin Makowej Chaty 😊

 1. Rezerwacja

„Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, w obiekcie, telefonicznie, drogą e-mail oraz poprzez portale społecznościowe”

„Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30% kwoty za pobyt na konto Pekao.SA 13 1240 6380 1111 5110 8089„

 1. Odstąpienie od umowy

„Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta”

 1. Anulowanie rezerwacji

„W celu anulowania rezerwacji należy się skontaktować telefonicznie lub mailowo:

Zwrot zaliczki może nastąpić:

– w 100% na minimum miesiąc przed planowanym przyjazdem

– w 50% na minimum 2 tygodnie przed planowanym przyjazdem”

 1. Reklamacje

„Reklamacje Usługobiorca można przesyłać na adres e mail: mapoma13@gmail.com bądź pisemnie na adres Agroturystyki Makowa Chata”

„Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji”

„Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Agroturystyki”

„Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Agroturystykę Makowa Chata”

„O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail lub na adres podany w zgłoszeniu reklamacji”

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne”

 1. Formy płatności

– gotówką w obiekcie (z uwagi na COVID-19 preferowana jest druga forma)

– przelew na wskazany powyżej numer konta (tytułem „pobyt w agroturystyce”)

– bon turystyczny (realizowany jest w dniu przyjazdu)

„Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu”

„Opłata klimatyczna jest pobierana dodatkowo: 1,50 za osobę dorosłą za dzień, 0,75 za dziecko”

 1. Doba hotelowa

„Pokoje w naszej agroturystyce wynajmowane są na doby”

„Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu”

„Gość może przedłużyć pobyt po uprzednim ustaleniu z gospodarzem, o ile Agroturystyka dysponuje wolnymi pokojami”

 1. Akceptacja zwierząt

„Zwierzęta są jak najbardziej mile widziane, należy wziąć jednak pod uwagę że na terenie Agroturystyki przebywają zarówno psy jak i koty”

 1. Palenie tytoniu

„W obiekcie Agroturystyki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu”

 1. Spożywanie posiłków

„Spożywanie posiłków może odbywać się tylko w jadalni i na tarasie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem”

 1. Korzystanie z obiektu

„Turysta jest zobowiązany do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem”

„Prosimy o nie wchodzenie do obiektu w obuwiu zanieczyszczonym po wyprawach górskich/terenowych”

„Gość Makowej Chaty ma prawo do korzystania z kuchni i jadalni do przygotowania i skonsumowania kawy, herbaty. Wyjątkiem są goście przyjeżdżający z małymi dziećmi, które wymagają przygotowania posiłku oddzielnie”

„Ze względu na panującą Pandemię COVID-19 Agroturystyka ma prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z kuchni i jadalni zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami”

„Goście mają prawo do przygotowania sobie kanapek na wynos podczas śniadania, dostępne są również termosy”

„W trakcie pobytu goście samodzielnie dbają o porządek w pokojach”

„Jesteśmy ECO – Prosimy o segregację śmieci, kosze znajdują się w kuchni pod zlewem”

„Goście zobowiązują się wykorzystywać pokoje Agroturystyki Makowa Chata jedynie do celów mieszkaniowych i wypoczynkowych”

„Zabrania się korzystania w pokojach z własnych maszynek lub czajników”

 1. Cisza nocna

„Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 6.00”

 1. Odpowiedzialność za szkody

„Goście Makowej Chaty podnoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach lub na terenie w czasie wynajmowania pokoi z winy gości lub odwiedzających go osób. Szkoda oznacza również zniszczenie/ uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju lub innych elementów będących obiektem Agroturystyki Makowa Chata, jak ich utratę”

„W przypadku powstania szkody w pokoju lub na terenie z winy gości bądź z winy odwiedzających go osób, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice”

„Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody lub też o jej stwierdzeniu”

 1. Dostęp do obiektu

„Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku utraty, goście zostaną obciążeni kosztami wymiany wkładek zamka”

 1. Własność gości

„Agroturystyka Makowa Chata nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również wartościowe rzeczy pozostawione w pokojach”

 1. Wypowiedzenie pobytu

„W przypadku gdy gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra innych gości oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Agroturystyka Makowa Chata zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia gościowi w trybie natychmiastowym pobytu i nie jest wówczas zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas”

„W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa”

„Korzystanie z usług Agroturystyki stanowi akceptację niniejszego regulaminu”

 1. Do dyspozycji gości

„Goście mają do dyspozycji:

 1. Bezpłatnie

– trampolinę – max 1 osoba dorosła lub 2 dzieci (poniżej 12 lat pod opieką dorosłych)

– domek ze zjeżdżalnią i huśtawka – dzieci poniżej 12 lat pod opieką dorosłych

– fotelik do karmienia

– łóżeczko dla niemowlaka

– ławki, stoliki, koce, leżaki, bujawki

Odpłatnie:

– 4 rowery – 20 zł za dzień/rower

– nosidło dla dziecka do 15 kg – 10 zł za dzień”

Pozostajemy do Państwa dyspozycji. Dziękujemy za wybór i zaufanie 😊